Wyniki 2017

Wyniki 2016

Wyniki 2015

Wyniki 2014

Wyniki 2013

Wyniki 2012

Wyniki 2011

Wyniki 2010

 

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w XXIII już edycji konkursu "Bieg po Indeks", organizowanego przez Politechnikę Koszalińską oraz Gminę Miasto Koszalin.

Konkurs składa się z 3-ch etapów, z czego 2 pierwsze realizowane są przy
wykorzystaniu platformy e-learningowej.

Obsługa uczelnianej platformy e-learningowej jest bardzo intuicyjna i jak pokazały poprzednie edycje konkursu, nie sprawia nauczycielom żadnych problemów. Mimo to wciąż jesteśmy do Państwa dyspozycji, a szkoły wyrażające chęź udziału w konkursie w każdej chwili mogą zgłosić się do nas na bezpłatny kurs z obsługi platformy.

Ważne informacje!

W XXIII edycji konkursu „Bieg po Indeks” Wszystkie materiały oraz kursy udostępniać będziemy Państwu przez nową platformę e-learningową. W celu usprawnienia pracy prosimy nauczycieli o wypełnienie arkusza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres bieg@tu.koszalin.pl lub piotr.zmuda@tu.koszalin.pl. Na podstawie dostarczonych danych założone zostaną konta dla uczniów i nauczycieli. W archiwum razem z arkuszem znajdują sie informacje dotyczące poprawnego jego wypełnienia. Po założeniu kont wystarczy zalogować się pod adresem www.nastudia.net.

 

 1. OPIS KONKURSU

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych, w szczególności z klas maturalnych, którzy interesują się matematyką, fizyką lub informatyką.

Celem konkursu jest propagowanie nauk technicznych, a udział w nim jest doskonałą alternatywą do powtórzenia wiadomości przed maturą.

 

 1. PRZEBIEG KONKURSU

Konkurs prowadzony będzie w trzech etapach.

I etap:

Pierwszy etap ma charakter przygotowawczy do Konkursu. Polega na rozwiązywaniu zadań z matematyki, fizyki oraz informatyki - dostępnych na stronie internetowej Konkursu. Etap ten odbywa się w pracowniach komputerowych szkół biorących udział w Konkursie, pod opieką nauczycieli. Uczniowie mogą również korzystać, za pośrednictwem komunikatorów internetowych i poczty elektronicznej, z pomocy nauczycieli akademickich Politechniki Koszalińskiej. Pierwszy etap nie ma wpływu na dalszy udział w Konkursie.


II etap:

Drugi etap ma charakter półfinału Konkursu. Odbywa się za pośrednictwem platformy e-learningowej. Pozwoli uczestnikom sprawdzić swoje umiejętności, a nauczycielom dokonać wyboru uczniów, którzy wezmą udział w finale Konkursu. Uczniowie pobiorą 15 zadań testowych, które będą sprawdzane wyłącznie przez „zdalnego nauczyciela” i powinny zostać rozwiązane w ściśle określonym czasie. Wyniki testu będą udostępnione nauczycielowi prowadzącemu uczniów biorących udział w półfinale Konkursu. Etap ten kwalifikuje do uczestnictwa w finale.


III etap:

Trzeci etap ma charakter finału Konkursu. Realizowany jest w formie pisemnej w siedzibie Politechniki Koszalińskiej przy ul. Śniadeckich 2. Polega na rozwiązaniu wybranych przez uczestnika zadań konkursowych. Wybór ten dotyczy 5 dowolnych zadań spośród 15 (do wyboru: 5 zadań z matematyki, 5 zadań z fizyki oraz 5 zadań z informatyki). Uczestnik łącznie może uzyskać maksymalnie 100 punktów.

 

 1. TERMINY

 

 1. FINAŁ

29 marca 2019 r. o godz. 11:00 w Aulach Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2.


 1. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ORAZ WRĘCZENIE NAGRÓD

5 kwietnia 2019 r. o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Nr 300 w Urzędzie Miejskim w Koszalinie przy ulicy Rynej Staromiejski 6-7

  

Serdecznie zapraszamy uczniów i nauczycieli Państwa Szkoły do udziału w konkursie.

 1. NAGRODY

Organizatorzy przewidzieli 3 KATEGORIE NAGRÓD:

NAGRODY DLA LAUREATÓW

 1. laureaci Konkursu otrzymają dyplomy;
 2. laureaci Konkursu, którzy uzyskali trzy najlepsze wyniki (I, II i III miejsce) - otrzymają nagrody pieniężne w wysokości (netto) odpowiednio 1000 zł, 750 zł i 500 zł;
 3. trzem najlepszym w rankingu laureatom Konkursu, którzy podejmą studia w Politechnice Koszalińskiej, przyznane zostaną także nagrody pieniężne odpowiednio 3000 zł, 2500 zł
  2000 zł na semestr, wypłacane sukcesywnie w formie comiesięcznego stypendium,
  w okresie pierwszego semestru studiów w roku akademickim 2019/2020;
 4. trzem najlepszym w rankingu laureatom Konkursu ze szkół technicznych;
 5. w Konkursie mogą być przyznane nagrody specjalne.

NAGRODY DLA NAUCZYCIELI

 1. nauczyciele laureatów Konkursu otrzymają dyplomy;
 2. nagrody pieniężne otrzymają nauczyciele, pod kierunkiem których uczestnicy finału Konkursu zdobędą miejsca od I do III. Nagrody indywidualne (netto) wynoszą odpowiednio 1000 zł, 750 zł i 500 zł. Nauczyciel może otrzymać tylko jedną nagrodę pieniężną.

NAGRODY DLA SZKÓŁ

 1. szkoły, z których wywodzą się laureaci Konkursu otrzymają puchary, a Dyrektorzy szkół listy gratulacyjne;
 2. trzy najlepsze szkoły otrzymają nagrody rzeczowe. O miejscu szkoły decyduje suma trzech najwyżej punktowanych wyników uczniów danej szkoły biorących udział w finale, których wyniki przekroczyły 50% sumy wszystkich możliwych punktów do zdobycia. Nagrody należy odebrać osobiście;
 3. w Konkursie mogą być przyznane nagrody specjalne.

Piotr Jedliński
Prezydent Miasta Koszalin

 
prof. dr hab. inż. Tadeusz Bohdal
Rektor Politechniki Koszalińskiej